TIỆM VÀNG MINH NGỌC | TIỆM VÀNG UY TÍN THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3/16 Nam Cao Khu Phố 1, P Tân Phú, TP Thủ Đức

Hotline: 0932979680

Sản phẩm nổi bật
Dây Châu

Dây Châu

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN VUÔNG HỘT BAGUETTE 18k

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

LẮC HÀNG RÀO MẪU MỚI 18k

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN NAM ĐÚC TƯỢNG 18k

NHẪN NAM ĐÚC TƯỢNG 18k

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 𝐃𝐀̂𝐘 𝐁𝐈𝐈𝐈 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 𝐒𝐈𝐌𝐄𝐍 𝐁𝐀̉𝐍 𝟕𝐥𝐢 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

𝐌𝐀̣̆𝐓 𝐍𝐀𝐌 Đ𝐔́𝐂 𝐑ồ𝐍𝐆 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

𝐒𝐈𝐌𝐄𝐍 𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝐥𝐢8 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 SET QUÀ CƯỚI CÔ DÂU NHÀ MINH NGỌC

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 𝐁𝐎̂𝐍𝐆 𝟐 𝐓𝐀̂̀𝐍𝐆 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Dây Có Mặt 610

Dây Có Mặt 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÔNG TONG TENG KIỂU 18k

BÔNG TONG TENG KIỂU 18k

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

LẮC BI+ ĐÚC HỘT TRẮNG 18K

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

DÂY CÓ MẶT 610

DÂY CÓ MẶT 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

LẮC CHÂU BI ĐỨC HỘT TRẮNG 18k

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN NỮ KIỂU 610

NHẪN NỮ KIỂU 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

DÂY CÓ MẶT 610

DÂY CÓ MẶT 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

LẮC PANDORA 610

LẮC PANDORA 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

LẮC TAY

LẮC TAY

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

LẮC KL ĐÚC HỘT TẤM TRẮNG

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN ĐÚC HỘT TRẮNG NỮ

NHẪN ĐÚC HỘT TRẮNG NỮ

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN ĐÚC HỘT TRẮNG NỮ

NHẪN ĐÚC HỘT TRẮNG NỮ

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN ĐÚC HỘT TRẮNG NỮ

NHẪN ĐÚC HỘT TRẮNG NỮ

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN ĐÚC HỘT TRẮNG NỮ

NHẪN ĐÚC HỘT TRẮNG NỮ

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN ĐÚC HỘT TRẮNG NỮ

NHẪN ĐÚC HỘT TRẮNG NỮ

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÔNG TAY HỘT BẸT 610

BÔNG TAY HỘT BẸT 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÔNG TAY HỘT BẸT 610

BÔNG TAY HỘT BẸT 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÔNG TAY HỘT BẸT 610

BÔNG TAY HỘT BẸT 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÔNG TAY HỘT BẸT 610

BÔNG TAY HỘT BẸT 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÔNG TAY HỘT BẸT 610

BÔNG TAY HỘT BẸT 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

LẮC KL ĐÚC RỒNG 980

LẮC KL ĐÚC RỒNG 980

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN KIỂU NỮ 610

NHẪN KIỂU NỮ 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN KIỂU NỮ 610

NHẪN KIỂU NỮ 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

NHẪN NỮ KIỂU 610

NHẪN NỮ KIỂU 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 Hoa tai cô dâu 980

Hoa tai cô dâu 980

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 lắc Dưa HQ 610

lắc Dưa HQ 610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 sét dây và lắc Bi

sét dây và lắc Bi

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

  Nhẫn khoen lật V610

Nhẫn khoen lật V610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

  lắc phụng đủ size V610

lắc phụng đủ size V610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 Lắc V610 only

Lắc V610 only

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

  nhẫn nam mặt rồng V610

nhẫn nam mặt rồng V610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

  Nhẫn nữ V610

Nhẫn nữ V610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Lắc kiểu V610

Lắc kiểu V610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

𝒏𝒉𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 cặp

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Dây chuyền cô dâu

Dây chuyền cô dâu

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Bông tai vàng cưới

Bông tai vàng cưới

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

vòng cổ cưới

vòng cổ cưới

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 dây 𝟑 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sét 𝐇𝐀𝐋𝐎 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Lắc 𝐗𝐈𝐍𝐇 𝐕𝟒𝟏𝟕

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 Nhẫn Đ𝐔́𝐂 𝐗𝐎𝐀̀𝐍 𝐕𝟒𝟏𝟕

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sét 𝐂𝐎̉ 𝟒 𝐥𝐚́ 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

siêu phẩm lắc tay

siêu phẩm lắc tay

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Lắc V610

Lắc V610

Giá:

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

 𝐕𝐎̀𝐍𝐆 𝐁𝐈 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

𝐌𝐀̣̆𝐓 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀́ 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

𝐋𝐀̆́𝐂 𝐁𝐈 𝟏 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐕𝟗𝟖𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

𝐒𝐄𝐓 Đ𝐈𝐍𝐇 𝐕𝟔𝟏𝟎

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Mẫu Hot 2024
Mẫu Bán chạy
Vàng Cưới
UY TÍN
Đặt tiêu chí làm trách nhiệm rõ ràng khi trao đổi hàng hóa, gian hàng đảm bảo nhằm bảo hiểm an toàn cho người mua
MẪU MÃ ĐA DẠNG
Luôn hiểu tâm lí khách hàng thị trường TIỆM VÀNG MINH NGỌC cam kết sẽ luôn cập nhật mẫu mới đẹp phù hợp với nhiều độ tuổi
Tư vấn nhiệt tình
khi đến với TIỆM VÀNG MINH NGỌC bàn sẽ được tư vấn giới thiệu cụ thể về từng sản phẩm với thái độ vui vẻ niềm nở với khách hàng
SHIP COD TOÀN QUỐC
TIỆM VÀNG MINH NGỌC hỗ trợ ship cod trong sài gòn và cả các vùng lận cận
Thu viện ảnh
Cảm nhận khách hàng
Nhun nhun
Mua hàng chị này rồi đẹp mà nhiều mẫu nữa
Ngân
Vàng đẹp sắc sảo lại còn nhiều mẫu, chị chủ tư vấn dễ thương
Phát tài
Hôm trước đặt vàng cưới ở đây khá đẹp nhoaaaaa

Tin tức mới

Món quà dành tặng các tín đồ thời trang sinh tháng 9

Món quà dành tặng các tín đồ thời trang sinh tháng 9

Giải tríThời trangThứ bảy, 27/7/2019, 08:00 (GMT+7) Món quà dành tặng các tín đồ thời trang sinh tháng 7 Những mẫu trang sức mới nhất thiết kế từ đá ruby - hồng ngọc vừa được Bảo Tín Minh Châu ra mắt tháng 7. Ruby thường được mệnh danh là biểu tượng của may mắn, sức khỏe, danh tiếng và hạnh phúc. Vẻ sang trọng cùng sắc đỏ mê hoặc, bí ẩn giúp ruby trở thành một trong những viên đá quý được tìm kiếm nhiều trên thế giới. Trang sức từ đá ruby dễ kết hợp với nhiều trang phục, hoàn cảnh sử dụng như đi làm, đi chơi, dạ hội, dự tiệc hay đeo thường ngày, tạo dấu ấn và phong cách riêng của mỗi người.

Món quà dành tặng các tín đồ thời trang sinh tháng 9

Món quà dành tặng các tín đồ thời trang sinh tháng 9

Giải tríThời trangThứ bảy, 27/7/2019, 08:00 (GMT+7) Món quà dành tặng các tín đồ thời trang sinh tháng 7 Những mẫu trang sức mới nhất thiết kế từ đá ruby - hồng ngọc vừa được Bảo Tín Minh Châu ra mắt tháng 7. Ruby thường được mệnh danh là biểu tượng của may mắn, sức khỏe, danh tiếng và hạnh phúc. Vẻ sang trọng cùng sắc đỏ mê hoặc, bí ẩn giúp ruby trở thành một trong những viên đá quý được tìm kiếm nhiều trên thế giới. Trang sức từ đá ruby dễ kết hợp với nhiều trang phục, hoàn cảnh sử dụng như đi làm, đi chơi, dạ hội, dự tiệc hay đeo thường ngày, tạo dấu ấn và phong cách riêng của mỗi người.

Đón xuân may mắn với trang sức vàng đồng bộ

Đón xuân may mắn với trang sức vàng đồng bộ

Không chỉ tôn vẻ sang trọng, quý phái, trang sức vàng đồng bộ còn là quà tặng ý nghĩa cho người thân. Những năm gần đây, xu hướng mua và sử dụng các bộ trang sức đồng bộ được nhiều người ưa chuộng. Không chỉ mua cho bản thân, nhiều người còn mua để tặng, biếu. Trang sức đồng bộ giúp bạn dễ dàng kết hợp trang phục có màu sắc tương đồng để thêm tự tin, tỏa sáng. Tiệm vàng Minh Ngọc ra mắt nhiều mẫu trang sức mới, tăng thêm lựa chọn cho khách hàng. Theo đó, bạn có thể mua để tặng người thân, làm quà mừng tuổi, quà biếu bậc sinh thành hoặc dành tặng bạn đời...

Nhận khắc tên bằng lazer theo yêu cầu của khách hàng

Nhận khắc tên bằng lazer theo yêu cầu của khách hàng

Nhận khắc laser theo yêu cầu Khắc tên lên quà lưu niệm Khắc tên lên nhẫn Giá khắc laser Khắc chữ theo yêu cầu Khắc nhẫn theo yêu cầu

Video clip

0

0932979680